Araştırmalar

Sadece semptomları iyileştiren değil hastalığın kaynağını da hedefleyen yenilikçi oral tedaviler geliştirmek

Kompleks hastalıkları yönetmek için çözümler. İlaç ve hücre tabanlı tedaviler keşfetme ve geliştirme platformlarımız kanser ve enflamatuar hastalıkların tedavi imtiyazı alanlarında hem önemli bir değer yaratmamıza ve hem de bu değeri devam ettirmemize imkân veriyor. Bilim adamları ve doktorlar, bu platformları genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Hem küçük molekül, hem de hücre tabanlı tedavileri kapsayan iyileştirme platformları sağlayan bilim adamları ve doktorlar, Celgene’in başarısının arkasındaki itici güçtür. Bu platformlar bir iletişim hattı oluşturmak için gereken kilit fonksiyonları kapsamaktadır. Bu fonksiyonlar:

  • klinik açıdan önemli tedavi amaçlarını tanımlamak ve geçerli kılmak için hücre biyolojisi, genom bilimi, proteomiks ve enformatik teknolojileri;
  • yeni ilaç rehberliği keşfetmek için çeşitli ve odaklı bileşen kütüphaneleriyle bir araya getirilmiş yüksek görüntüleme sistemleri;
  • ilaç adaylarını optimize etmek için hesaba dayalı ve medikal kimya;
  • ilaç etkinliği ve güvenliğinin preklinik değerlendirmesi için in vitro ve in vivo hastalık modelleri; ve
  • farmasötik ajanlarının başarılı geliştirilmesi konusunda uzman olan klinik ve düzenleyici bir kuruluş.

Göstermiş olduğumuz bu ilerleme, Celgene’i yoğun araştırma programlarından çıkan yüksek potansiyelli birçok bileşeni genişletme ve ivmelendirmesi için konumlandırmaktadır.

Hücre ve doku tedavilerinin yanı sıra, immünomodülatör ajanlarının ve hücre sinyalizasyon inhibitörlerinin geliştirilmesi alanında da büyüyen yatırımımız, doktorların kanser ve enflamatuar hastalıklar gibi kompleks hastalıkları yönetebilmesi için daha geniş kapsamlı ve entegre çözümler sunmamızı sağlayacaktır.