Önce Hastalarımız

Celgene olarak tıbbi ilerlemenin, ancak buluşlarımızdan fayda sağlayabilecek hastalar bunlara erişebildiği takdirde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Hematolojiden enflamasyona, geniş hastalık kategorilerinde çalışmalarımızı sürdürürken her zaman öncelikli amacımız; hastaların tedavilerimize erişebilmelerini sağlamaktır.

Celgene, daha önce karşılanamamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik oral tedaviler geliştirme vaadinin arkasında durmaktadır. Amacımız, yaşam kalitesini yükselten ve yalnızca hastalık belirtilerine değil hastalığın nedenine de yönelerek iyileşmeyi hızlandıran ürünler geliştirmektir.

Celgene, sağlık hizmeti sunan şahıs ve kurumlara da hastaları bilgilendirmek ve eğitmek için, hastalıklar ve tedavi seçenekleriyle ilgili özel olarak hazırlanmış ürünler sağlamaktadır.