Tarihçemiz


İlk olarak Celanese şirketinin bir birimi olan Celgene, 1986 yılında Celanese Şirketi ile Amerikan Hoechst Şirketi’nin birleşmesinden sonra, bağımsız biyolojik kökenli bir ilaç şirketi olarak ayrıldı. Ağustos 2000’de Celgene, hastalığa bağlı olarak genleri düzenleyen ilaçların bulunması ve bunların gelişimi üzerinde çalışan, biyolojik kökenli bir ilaç şirketi olan Signal Eczacılık Şirketi ile birleşti.

Celgene, bugün kanser tedavisinde immünomodülatör ilaçlar, kök hücre ve protein düzenlemeleri üzerinde çalışan, biyoteknoloji temelli, çok uluslu bir biyolojik ilaç şirketidir.

1986 yılında bir Delaware şirketi olarak kurulan Celgene çok uluslu entegre bir biyofarmasötik şirketidir ve merkezi New Jersey, Summit’de bulunmaktadır. Celgene olarak öncelikle genomik ve proteomik hedeflerin regülasyonuyla kanser ve immünolojik hastalıkları tedavi etmek için tasarlanmış yenilikçi tedavilerin keşfedilmesi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için çalışıyoruz.

Celgene 31 Ağustos 2000’de, hastalıklarla ilişkili genleri regüle eden ilaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesine odaklanan, San Diego merkezli özel bir biyofarmasötik şirket olan Signal Pharmaceuticals’ı satın aldı. Signal Pharmaceuticals bugün Celgene’in tamamına sahip olduğu bağlı bir ortaklıktır.

Celgene, 31 Aralık 2002’de adlı özel bir biyofarmasötik bir şirket olan ve kordon kanı bankası hizmeti veren Anthrogenesis Corporation’ı satın aldı. Anthrogenesis Corporation aynı zamanda tam süreli başarılı bir hamileliğin ardından insan plasentası dokusundan alınan kök hücrelerin iyileştirilmesine de öncülük etmiştir. Celgene’in tamamına sahip olduğu bağlı bir ortaklık olan Anthrogenesis bugün Celgene Cellular Therapeutics (“CCT”) olarak hizmet vermektedir.

Celgene International’ın ABD dışındaki merkezleri Boudry’de bulunmaktadır ve şirket Avrupa ve Asya Pasifik’te hizmet vermektedir.

Şirket, bu çeşitli iştiraklerinin yanı sıra, kanser ve enflamatuar hastalıkların tedavi imtiyaz alanlarında önemli bir değer yaratmamıza ve bu değeri korumamıza imkân veren ilaç ve hücre tabanlı tedaviler için ticarileştirme, geliştirme ve keşfetme platformu kurmuştur.