Yasal Uyarı

Bu İnternet sitesi şirketin kontrolü altında olmayan ileriye yönelik olarak bu ileriye yönelik beyanların akla getireceği sonuçlar, başarı veya başka beklentilerden maddi olarak farklı olan fiili sonuçlar, başarı veya kazanımlara neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskler, gecikmeler, belirsizlikler veya başka faktörlerle ilgili bazı beyanlar içerebilir. Bu faktörler FDA, EMEA ve başka resmi makamların cari veya devam eden araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını içerebilir ve bu faktörlerin ayrıntıları Celgene’nin ve ilişkili kurumlarının kamuya açık raporlarında verilmektedir. Celgene’nin yeni bilgiler, gerçeklikler ve gelişmelerin sonucu olarak bu ileriye yönelik beyanları güncellemek yükümlülüğü yoktur.